Opgraderingspakke MC - Slagelse

Schweizerpladsen 7, 4200 Slagelse

Opgraderingspakke MC - Slagelse
Fra A1 til A2 el. A2 til A

 

1 lektion på bane

1.000,-

2 lektioner kørsel på vej

1.000,-

Leje af MC til første prøve

   550,-

Leje af bane til første prøve

   450,-

 
 

Samlet pris

3.000,-

Andre udgifter Motorcykel

Ekstra kørelektioner á 45 min 500,-
Ekstra køretime á 60 min 667,-
Leje af MC til prøve 500,-
Internetbaseret teoribog og prøver 300,-
Leje af MC-tøj og hjelm 450,-
Pasbillede (ca.pris) 100,-
lægeattest (ca.pris) 500,-
Prøvegebyr til færdselstyrrelsen 280,-

Næste holdopstart

Mandag d. 27/02-23 kl. 18:30 *Lynhold
Mandag d. 27/03-23 kl. 18:30
Mandag d. 29/05-23 kl. 18:30 *Lynhold


*Lynhold forløbet tager 4 uger (+ prøver)

Teori finder sted Mandag og Torsdag

Spørgsmål ifm. kørekort

Du skal blandt andet have en bestemt alder inden, at du kan tage et kørekort. Herudover skal du have klaret et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Du kan derfor nemt få et overblik ved at læse med her, sådan du har helt styr på tingene inden du starter på dit kørekort og bevæger dig ud i trafikken. 

Det var i mange år reglen, at du skulle være 18 år for at køre bil. Den er dog blevet ændret, hvor grænsen for at få et kørekort nu er 17 år. Der er dog nogle ting, som du skal opfylde for at køre bil, hvis du er 17 år. Du må starte på dit kørekort, når du er 16 år og 9 måneder. Hvis du bor tæt på Slagelse, så kan du altså starte på en køreskole i Slagelse, når du er 16 år og 9 måneder. Du må først komme til prøve, når du er 17 år. 

Hvis du er 17 år med kørekort, så skal du have en ledsager med, når du er ude og køre. Følgende krav gælder for ledsageren:

 • Skal være mindst 30 år
 • Have et gyldigt kategori B kørekort i 10 år
 • Må ikke have haft et frakendt kørekort de seneste 10 år
 • Medbringe eget kørekort
 • Skal sidde på forreste passagersæde
 • Skal kunne overtage kørslen til hver en tid

Det er en rigtig smart forsøgsordning, som kan give flere bilister mulighed for at have vejledning i længere tid inden de skal køre selv. De er nemlig tvunget til at køre med en ledsager indtil de bliver 18 år.

Et krav for at komme til køreprøve er, at du skal have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Det skal du gøre for at du kan give førstehjælp ved en eventuel ulykke i trafikken. Førstehjælp kan redde mange liv, så det er vigtigt, at det tages seriøst.

Du lærer de vigtigste ting indenfor førstehjælp med et 8-timers kursus. Du lærer følgende:

 • Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter
 • De fire hovedpunkter
 • Livstruende blødninger
 • Brud på arme og ben
 • Skader ved nakke, ryg og hoved
 • Forebygge trafikulykker
 • Fjernelse af fremmedlegemer

Det er meget brugbare ting, som du lærer på et kursus. Det er vigtigt, at du får det gjort, da du ikke kan komme op til din køreprøve før, at det er gjort. Det er virkelig træls ikke at kunne komme op til køreprøven, fordi der ikke er styr på det praktiske. Derfor er det en god ide, at du får det gjort med det samme. 

Der er også regler for, hvor lange pauser der må være i et kørekortsforløb. Derfor har du en lektionsplan, der viser, hvad du laver til de forskellige teoritimer og køretimer. Det skal skrives under efter hver eneste teoritime og køretime med underskrift af både elev og kørelærer. På den måde bliver det sikret, at eleverne har haft alle de påkrævede køretimer, som man skal have inden, at der kan kommes til prøve. 

Kan man miste sit kørekort?


Ja, du kan godt miste dit kørekort efter, at du har fået det. Du kan både miste kortet indenfor en tidsperiode, hvilket kunne være 3 år eller permanent. Du får det midlertidigt frakendt ved følgende handlinger: 

 

 • Du har fået tre klip indenfor 3 år
 • Du har kørt mere end 60 procent for hurtigt
 • Du har kørt mere end 40 procent for hurtigt ved vejarbejde
 • Du har kørt spirituskørsel med en promille mellem 0,5-1,2

Du kan altså miste kortet på flere forskellige måder. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at overholde reglerne, når du er ude i trafikken. Det er for din egen og alle andres skyld, at reglerne er til. Det er også vigtigt at vide, at det ikke er de mindste fejl, der gør, at du kan miste dit kort. Det er altså kun alvorlige overtrædelser, der gør, at du kan risikere at miste dit kørekort. 

Der er også mulighed for, at du mister dit kørekort permanent. På den måde har du ikke mulighed for at generhverve dit kørekort igen, som du har, hvis du mister det i en tidsperiode. Du kan få en ubetinget frakendelse af kørekortet ved at gøre følgende: 

 • Køre dobbelt så hurtigt som det tilladte
 • Spirituskørsel med en promille over 1,2
 • Køre groft uansvarligt og hasarderet til fare for andre og dig selv
 • Få en betinget frakendelse 2 gange inden for en periode på to år

Ved en betinget frakendelse af kørekortet har du mulighed for at generhverve det samme kørekort. Det kan du gøre ved en køreskole i Slagelse, hvis du bor i det område. Du vil også få at vide, hvornår du skal op til en kontrollerende køreprøve for at få “låst dit kort op” igen. Du vil også få en deadline for, hvornår du seneste skal have bestået den kontrollerende køreprøve. 

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af dit kørekort, så vil du få at vide, hvornår du igen har mulighed for at generhverve dit kørekort. Det kan f.eks. være efter 3 år. Herefter kan du så kontakte en køreskole og starte med en generhvervelse af kørekortet ved en køreskole i Slagelse. 

Du skal både ved en betinget og ubetinget frakendelse af dit kørekort bestå en kontrollerende køreprøve, der består af en teoriprøve og en praktisk køreprøve for at få dit kørekort igen. Herudover er dit kørekort kun på prøve i en 3-årig periode efter generhvervelsen.