Førstehjælp

FØRSTEHJÆLP NÆSTVED Østergade 14

FØRSTEHJÆLP SLAGELSE Schweizerpladsen 7 st.

331237373_730955838419242_2903272927599895319_n

Førstehjælpskursus ifm. kørekort

I Danmark er der krav om, at man har bestået et førstehjælpskursus forud for en køreprøve. Dette handler i al sin enkelthed om at højne sikkerheden på vejene, og at styrke dine kompetencer som kommende bilist.

Det er vigtigt, at du ved, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af, at du en dag indblandes i et færdselsuheld, og her er et førstehjælpskursus særdeles brugbart. 

Hos Davids Køreskole tilbyder vi førstehjælpskursus gennem vores to samarbejdspartnere i hhv. Slagelse og Næstved. Dette kan gøres under hele forløbet op til din kommende køreprøve, og vi anbefaler at få det på plads så hurtigt som muligt. 

Disse færdselsrelaterede kurser bliver lagt, så de plan- og tidsmæssigt passer med køreprøverne for alle hold – kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til, hvornår du bør tilmelde dig dit førstehjælpskursus. 

Flere spørgsmål?

330795203_1194028024808546_9154704394258673334_n

Reglerne for førstehjælpskursus

I Danmark gælder det, at du skal have et særligt færdselsrelateret førstehjælpskursus for at kunne gå til køreprøve. Kurset må være mindre end et år gammelt, og gælder til og med datoen for din køreprøve.

Et færdselsrelateret førstehjælpskursus er som navnet indikerer et førstehjælpskursus, der er særligt relevant for trafikuheld. Det er altså et førstehjælpskursus, der er udviklet med henblik på de situationer, du som bilist kan komme ud for på vejene. 

Denne type førstehjælpskursus varer ca. 8 timer, og indeholder relevant undervisningsmateriale og øvelser for dig, der skal til at have kørekort. 

Kurset tager udgangspunkt i trafikrelateret førstehjælp, og giver dig følgende færdigheder: 

Genoplivning – herunder hjertemassage og kunstigt åndedræt
Hvordan du opererer en hjertestarter
Hvordan du standser ulykken og forhindrer flere til skade kommende
Hensigtsmæssig adfærd i en krisesituation 
Handlingsrækkefølge – hvornår du skal gøre hvad
Førstehjælp ved mindre skader – blødninger, sår, forbrændinger osv. 
Vurdering af ulykkesstedet – hvordan du skal prioritere dine ressourcer
Førstehjælp ved knoglebrud, ryg- og nakkeskader
 
Kurset er opdelt således, at 4 timer vil vedrøre basal genoplivende førstehjælp, og de resterende 4 timer vil handle om alt det, der vedrører færdselsrelateret førstehjælp. 

Yderligere information

Undervisningen i førstehjælp skal være foretaget af instruktører med godkendelse fra Dansk Førstehjælpsråd, og skal være lige dele praktisk- og teoretisk orienteret. Det vil sige at alle kursister skal gennemgå og afprøve de forskellige førstehjælpsteknikker i praksis, før kurset kan bestås – i den praktiske og handlingsorienterede del af kurset bruger kursisterne dukker, som instruktøren stiller til rådighed. 


I den praktiske del af kurset gennemgår du forskellige livreddende teknikker og metoder, og du får lov til at gentage disse indtil du føler dig tryg og komfortabel ved fremgangsmåden, når du giver hjertemassage og kunstigt åndedræt. Du lærer desuden at bruge en hjertestarter – denne kan også afprøves på dukken, så du kender den præcise procedure og indvirke. At have prøvet disse ting i praksis i en træningssituation gør en væsentlig forskel, hvis du en dag kommer ud for at skulle bruge disse virkemidler i en virkelig og kritisk situation.

Når kurset er gennemført, og kursistens deltagelse godkendt, så udstedes der et bevis for bestået førstehjælpskursus. Kørekort kan kun udstedes til førstegangs-erhvervende ansøgere, der har gennemført færdselsrelateret førstehjælp. Dit kursus bevis er gyldigt et år frem, og skal derfor fornyes, hvis du ikke har bestået din køreprøve inden et år fra førstehjælpskurset.

Du kan i særlige tilfælde få dispensation for det færdselsrelaterede førstehjælpskursus, hvis du har haft et tilsvarende og fyldestgørende kursus inden for det seneste år, eller hvis man med rette kan antage, at du har en solid viden om førstehjælp fra et job eller en frivillig aktivitet. Dette er en vurderings sag, og der skal søges dispensation hos politiet. 

Vi anbefaler dog altid, at du tager et nyt kursus i sammenhæng med dit kørekort – du kan aldrig tage for mange førstehjælpskurser. 

Når du erhverver dig retten til at køre bil, så kommer det med et ansvar. At være tryg i trafikken medvirker til en højere trafiksikkerhed, og denne tryghed kommer blandt andet, når du som bilist føler, at du er givet den fornødne viden og de rette ressourcer til at kunne håndtere hvad end situation du måtte komme i – også en eventuel ulykkessituation. 

Et færdselsuheld er en voldsom oplevelse, uanset om man er impliceret eller blot tilskuer. Udover de involverede parter og et ulykkessted, så vil man have trafik, der bevæger sig, og mennesker, der skal passes på. Med et førstehjælpskursus bliver du rustet til at bevare roen i en situation, hvor en normal og menneskelig reaktion ellers vil være at blive utilpas og usikker – sågar at gå i chok.

Når du har kan din færdselsrelaterede førstehjælp, så kan du navigere et ulykkessted, du kan standse ulykken, og du kan redde liv. På dit førstehjælpskursus lærer du at udnytte dine og andres ressourcer bedst muligt i en ulykkessituation. Du bliver i stand til at uddelegere opgaver, og du bliver givet den nødvendige viden for at kunne afvikle hensigtsmæssigt og i en vel-prioriteret rækkefølge. Hvem har mest brug for hjælp, hvordan bremser vi trafikken, og hvem ringer vi til og hvornår, er alle spørgsmål, du skal kunne besvare hurtigt i en krisesituation – og det kan du, når din førstehjælpsviden sidder på rygraden. 

Der sker mange uheld i trafikken. Et trafik- og færdselsuheld defineres som alle uheld, der involverer køretøjer, og omfatter derfor alt fra cykelstyrt, til påkørsel og til sammenstød. Et trafikuheld dækker både over mindre uheld med ingen eller få skader, og det dækker over de store uheld med alvorlige traumer eller mistet liv til følge. 

At kunne holde hovedet koldt i en potentiel farlig situation, er i mange sammenhænge det, der giver en god bilist. Når du ved, at du kan din førstehjælp, så er der større sandsynlighed for, at vil bevare roen i en situation, hvor du enten er vidne til eller direkte impliceret i ulykken, hvilket igen medfører en bedre krisehåndtering. 

Førstehjælp redder liv, og det er vigtigt at kunne sin færdselsrelaterede førstehjælp. Du bør altid opdatere og forny dit førstehjælpskursus løbende – også efter at du har erhvervet din førerret.